Så här arbetar vi med konstkunskap och bildning

Konstvetenskap samlar forskare och lärare som kombinerar kritiskt tänkande, bildning, kvalificerad historisk kunskap och analytisk kompetens inom ett brett konst-, miljö- och bildområde. Vår forskning håller en excellent nivå, vilket avspeglar sig i vår undervisning.

Vi är en dynamisk grupp akademiker med spetskunskap inom fälten konsthistoria, samtidskonst, arkitektur, design, fotografi, mode och scenografi. Vår forskning och undervisning förenar klassisk konsthistorisk bildning med gränsöverskridande perspektiv, utmanar tidigare historiska och teoretiska ramverk, och inspirerar våra studenter och oss själva. Vår forskar- och lärandemiljö är inkluderande, bejakar studiet av olika former av konstnärliga uttryck och öppnar för dialog med konstfältet och det omgivande samhället. 

Konstverk: Christine Sjöberg
Konstverk: Christine Sjöberg

Vi som skriver konstbloggen är konstvetare vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Göteborgs universitet: Alexandra Fried, Alexandra Herlitz, Viveka Kjellmer, Astrid von Rosen, Karin Wagner och våra doktorander Birte Bruchmüller och Christine Sjöberg. Som forskare, lärare och doktorander är vi djupt engagerade i hur vårt klassiska bildningsämne kan bidra till samhällelig utveckling i en allt mera digital värld. Vad innebär det från ett forskarpersektiv när utbildningsexperter* hävdar att konst kan bli viktigare än matematik i framtiden?

Framtidsfaktor: konstbildning!

Hur kan vi som forskare och lärare i konstvetenskap samverka med omvärlden för att göra kunskap och bildning om konst mera delaktig och demokratisk? Vad säger forskningen om relationen mellan bildning och den ökade automatiseringen i vårt högteknologiska samhälle? Vi hävdar att när allt mera automatiseras i smahället, ger kunskap om konst och kreativitet konkurrensfördelar på arbetsmarknaden. Kortfattat: konstvetenskaplig kunskap och bildning blir den nya hårdvalutan.

* Källa: se exempelvis Andreas Schleichers (OECD) i The Stage 27 Feb 2019.


 


Konstkunskap är både njutning och kritisk analys! 

 

VÅR FORSKNING BIDRAR TILL 

Utbildning ledd av lärare med spetskompetens

När allt mera i vårt högteknologiska samhälle automatiseras ger kunskap om konst och kreativitet konkurrensfördelar på arbetsmarknaden, konstvetenskap blir den nya hårdvalutan. 

Konsten och konstens kulturarv finns överallt. Inte minst utanför huvudstaden. Vi forskar om konst i det lokala och det regionala, glesbygden inkluderad. Vi distansanpassar våra friståendekurser och vi samverkar med regionala aktörer.  

2019 Konst! | Alla rättigheter reserverade.
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis! Denna hemsidan är skapad via Webnode. Skapa din egna gratis hemsida idag! Kom igång