Svensk art nouveau på Göteborgs Konstmuseum

23.09.2020

Spännande utställning! Vår doktorand Birte Bruchmüller tipsar om kvinnoprojektioner & sekelskiftets antimode och motkulturer.

I höst visar Göteborgs Konstmuseum en utställning om art nouveau och dess inflytande på svensk konst kring sekelskiftet 1900. Utställningens ansats att länka ihop den svenska sekelskifteskonsten med art nouveau som en internationell företeelse är en lika relevant och spännande infallsvinkel.

Art nouveau i ett svenskt kultursammanhang har i de flesta fall associerats med konsthantverk, inredning och arkitektur och i mindre grad med just bildkonst. Att visa ett antal svenska konstverk från sekelskiftet och lösgöra t.ex. Carl Larssons, Gustaf Fjæstads eller John Bauers konst från en dominerande nationalromantisk läsning och istället fokusera på internationella spår av art nouveau i svensk sekelskifteskonst framstår generellt som en värdefull ingång, och framförallt med tanke på sekelskifteskonstens nationella vinklingar.

Även ett antal litografier av den svenska grafiska konstnären Tyra Kleen, som i stor del var internationellt verksam omkring 1900, finns med i utställningen. Till skillnad från de mest kända svenska sekelskifteskonstnärer ger Kleens konst uttryck åt symbolismen och art nouveau utan att vara nationalromantisk. Hennes konst är därmed ett unikt exempel inom svensk art nouveau.

I min katalogtext utforskar jag bildtypen kvinnan och växtvärlden i Tyra Kleens grafiska konst och sätter dessa kvinnorepresentationer i samband med det sena 1800-talets vetenskapliga, idéhistoriska och kulturella aspekter. Kleens förhållande till och användning av samtida manliga bildkonventioner så som hennes position som kvinnlig konstnär i en manligt dominerande konstvärld lyfts fram. Vid sidan av de kvinnostereotyper som the modest maiden och la femme fatale som dominerade det sena 1800-talets bildkultur och som Kleen tog avstamp i, kretsar även Sara E. Blattners text kring kvinnotypen the new Woman i Alphonse Muchas affischkonst.

Att art nouveau handlade om mer än endast ett dekorativt och organiskt formspråk utan även var nära kopplad till bl.a. sociala reformer, ett demokratiskt skönhetstänkande, ett antimode eller en alternativ levnadsstil uppmärksammas lika mycket i utställningen. Motkulturen omkring 1900 sätts även i sammanhang med 1960-talets motkulturer.

Föremål och objekt så som textilkonst, grafisk konst, affischer, litografier, olja på duk, reformdräkter samsas och visar därmed på tanken om att sudda ut gränserna och hierarkierna mellan olika konstarter och konsthantverk som också var central inom art nouveau.

Upptäck bl. a. Kleens päron- och orkidékvinnor, Loïe Fullers serpentindans, Gustaf Fjæstads snölandskap, Carl Larssons "Venus & Tummelisa" och förrförra sekelskiftets antimode!

https://goteborgskonstmuseum.se/utstallningar/art-nouveau-fran-larssons-till-zappa/

/Birte Bruchmüller, doktorand i konstvetenskap vid Göteborgs universitet

2019 Konst! | Alla rättigheter reserverade.
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis! Denna hemsidan är skapad via Webnode. Skapa din egna gratis hemsida idag! Kom igång