Visuella kulturer ht 2019: Hela programmet!

02.09.2019

Vi presenterar stolt seminarieserien Visuella kulturer ht 2019, Institutionen för kulturvetenskaper, GU. Serien är kurerad av docent Astrid von Rosen. Besök gärna vårt kalendarium där alla arrangemangen finns med! https://kultur.gu.se/Aktuellt/Kalendarium


Relationen mellan performancekonst, museer och arkiv: visningar och diskussion 

Öppen ateljé på Ringön, Stålverksgatan 2, varje onsdag 11 september-11 december, kl 16.00-20.00.

©Benedikte Esperi
©Benedikte Esperi

Den multimediala artisten, koreografen och konstnärliga forskaren Benedikte Esperi öppnar sin ateljé för visningar och samtal om relationen mellan performance konst, museer och arkiv. En opretentiös stund med plats för fördjupad dialog! Här kan du läsa mera, få karta, och anmäla dig: https://www.facebook.com/events/2339184026316510/?event_time_id=2339184036316509 


Ljud och museer - på jakt efter multisensoriska metoder 

Tisdag 17 september, kl 13:15-15.00. Plats: Göteborgs universitet, Institutionen för kulturvetenskaper, Vera Sandbergs allé 8. Sal: Vasa 3145. Presentatörer: Annika Bünz och Ola Stockfeldt.

Ljud och museer. © Annika Bünz
Ljud och museer. © Annika Bünz

Abstract: Under mitt arbete med utställningsanalyser har jag mer och mer börjat intressera mig för kombinationer bild, ljud och musik och i det här arbetet har jag känt att den socialsemiotiska multimodala teorin, så som den är formulerad av Kress m fl., lämnar mig lite i sticket. Ljud och musik är en smula styvmoderligt behandlat i deras teoretiska ramverk och jag insåg att jag saknade redskap för att analysera och diskutera musiken och ljuden. Därav började jag höra mig för med musik- och filmvetare och blev ganska snabbt dirigerad till Ola Stockfelt. Vi började diskutera saken och jag fick en gammal text av honom där han analyserar en konstutställning med fokus på ljud. Och här såg jag omedelbart det som saknas i den multimodala analysen och i det arbete Ola gör ser jag potentialen till ett mycket spännande möte mellan visuella kulturer och "musik-ljud-film". Den läshungrige kan ta sig an: Levent, Nina, Pascual-Leone, Alvaro (red.) 2014. The Multisensory Museum. Cross-Disciplinary Perspectives on Touch, Sound, Smell, Memory, and Space. Lanham: Rowman & Littlefield. Samt Rachel Hann, Beyond Scenography, Routledge 2018.


Kritisk kostymteori - multisensoriskt tema

Tisdag 24 september, kl 14-16. Resa ordnas av deltagarna själva. Seminarium på Textilmuseet i Borås, utställning In Character - Costumes & Images. https://textilmuseet.se/besokmuseet/hittahit.4.1a969d8142eea09a2980001212.html. Presentatör: Viveka Kjellmer

Foto: Magnus Länje av skådespelare Alexandra Zetterberg Ehn. Verk: Queen, Kostymdesign Nina Sandström. Bild från Textilmuseet i Borås.
Foto: Magnus Länje av skådespelare Alexandra Zetterberg Ehn. Verk: Queen, Kostymdesign Nina Sandström. Bild från Textilmuseet i Borås.

Abstract: In Character - Costumes & Images är en utställning där det konstnärliga hantverket inom teaterkostym och fotografi står i fokus. Hur går det till att bygga en karaktär, att klä en känsla? Här presenteras ett urval av dräkter som kostymdesigner Nina Sandström har skapat till teater-, dans- och operascenen. Kostymerna visas tillsammans med fotograf Magnus Länjes karaktärsporträtt av de artister som burit dräkterna. Utställningen berättar om arbetet som kostymdesigner och hantverket med att skapa kostymer för scenen, från idé till skisser, materialval och konstruktion av de färdiga dräkterna. En stor del av arbetet handlar om att tolka verkets karaktärer och bygga upp stämningar och helhetsscener med färger och former. Tillsammans med artisterna bygger kostymdesignern upp rollkaraktärerna. Rekommenderad läsning: Monks, Aoife (2010), The Actor in Costume, Palgrave Macmillan (läs Introduction). The Dress Rehersal. Barbieri, Donatella (2017), Costume in Performance, Bloomsbury (läs Introduction). 


Tro, hopp och konst. Konst som politiskt verktyg. Presentation och samtal utifrån forskarrapport om Statens konstråds satsning Konst händer 

Tisdag 8 oktober, 13:15-15.00. Plats: Göteborgs universitet, Institutionen för kulturvetenskaper, Vera Sandbergs allé 8. Sal: Vasa 2

 Bildtext: Kulturhuset i Jordbro © Monica Sand
Bildtext: Kulturhuset i Jordbro © Monica Sand

Abstract: Forskaren och konstnären Monica Sand tar upp platsspecifika problem, något som är en central dimension av det multisensoriska forskningsfältet. I forskningsrapporten Tro, hopp och konst har Sand följt Statens konstråds satsning Konst händer. Satsningen var unik genom att miljonprogrammets miljöer och offentliga platser var i fokus för konstnärliga insatser. Sand ställer frågor som: Vem har makten att tolka platsspecifika problem och kan konst bidra till att skapa en större delaktighet där människor bor och lever? Sand har medverkat i dansarkivprojekt vid Institutionen för kulturvetenskaper och varit gästforskare inom Centrum för kritiska kulturarvsstudier. Läs rapporten här: https://konstframjandet.se/aktuellt/ny-rapport/. 


Dans som kritisk diskurs i förhållande till digitalisering och kulturarv 

Torsdag 31 oktober, 13.15-15.00. Plats: Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, samt teaterstudier, Sal C244, Renströmsgatan 6. Presentatör: Astrid von Rosen

Montage av arkivmaterial ©Astrid von Rosen
Montage av arkivmaterial ©Astrid von Rosen

Abstract: Seminariet ingår i Masterprogrammet i Kritiska studier, i delkursen LIR201, Humanioras historia, identitet och praxis. Vi kommer att diskutera utominstitutionell dans som kritiskt kulturarv utifrån mina forskningsexempel och texter. Jag vill särskilt ta upp kroppen som ett kritiskt och kanske också provokativt forskningsverktyg i vår digitala tid. Rekommenderad läsning, open access:

· von Rosen, Astrid, "Activating dance records: Conceptualizing research into the Swedish, Nordic and global archives pertaining to the Russian dancer Anna Robenne", Nordic Theatre Studies, special issue, Turning Points and Continuity: Reformulating questions to the archives, vol 29:1, December 2017, 117-137. https://tidsskrift.dk/nts/issue/view/7154

· "Radikal empati i dansarkivet: Omsorg om den ryska dansaren Anna Robenne", I avantgardets skugga: Brytpunkter och kontinuitet i svensk teater kring 1900, edited by Rikard Hoogland, Göteborg: LIR skrifter 2019, 203-242. https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/59808

· von Rosen, A. (2019). "Kroppsligt kunskapande i dansarkivet: sinnliga, scenografiska och transformativa forskningspraktiker. Special issue Bodily learning", På Spissen forskning / Dance Articulated 2019. https://ps.noda.no/index.php/ps/article/view/30


Alla dansar - jazzdans som multisensorisk kultur 

Tisdag 12 november, kl 13:15-15.00. Plats: Göteborgs universitet, Institutionen för kulturvetenskaper, Vera Sandbergs allé 8. Sal: Vasa 2. Presentatörer: Astrid von Rosen med gäster.

Claude Marchant i studion, tidigt 1970-tal. ©Bo Westerholm
Claude Marchant i studion, tidigt 1970-tal. ©Bo Westerholm

Abstract: Åren runt 1970 fick jazzdansen ett enormt genomslag i Göteborg tack vare den svarte koreografen, pedagogen och artisten Claude Marchant (1919-2004). Jazzdans är motion, amatöraktivitet, publiknöje och professionellt konstnärligt uttryck, och är därmed ett angeläget kulturarv för många olika grupper och individer i samhället. Hur kan arkiv, praktikers kunskap och humanistisk forskning bidra till att Marchants arbete med jazzdansen blir en aktiv del i historieskrivningen? Seminariet ingår i firandet av "Claude Marchant 100 år", läs hela programmet här: https://dansarkiv.webnode.se/l/claude-marchant-100-ar-12-november-2019/. 


Seminarier för december publiceras längre fram.

Ansvarig för seminarieserien: Astrid von Rosen astrid.von.rosen@arthist.gu.se. Organiserad i samarbete med Expansion och mångfald (VR 2019-2021) samt Centrum för kritiska kulturarvsstudier vid Göteborgs universitet.2019 Konst! | Alla rättigheter reserverade.
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis! Denna hemsidan är skapad via Webnode. Skapa din egna gratis hemsida idag! Kom igång