Konstvetenskap och scenografi! Teoretikern Rachel Hann blir gästforskare hos oss

13.09.2019

Vi konstvetare har i hård konkurrens fått bra finansiering för en gästforskare! Den internationellt välrenommerade scenografiteoretikern Rachel Hann blir gästforskare på Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet. Hann kommer att vara hos oss från december 2019 till december 2020, i perioder. Här presenterar vi huvuddragen i hennes teoretiska ramverk: 

https://nordic-scenography-network-for-archives-and-research.webnode.se/blog-and-news/

Väl mött i december när Rachel Hann kommer att hålla seminarier och medverka i kursen Metod, teori och historiografi på avancerad nivå. Läs gärna Hanns bok Beyond Scenography (2019) som finns tillgänglig online via Humanistiska biblioteket, Göteborgs universitet. Sprid gärna den goda nyheten till alla intresserade. Följ bloggen så håller du dig uppdaterad om det senaste och det bästa inom konstvetenskapen.