Riktig konsthistoria? Scenografiforskningen ger svar på tal!

26.03.2020

Ibland dyker formuleringen "riktig konsthistoria" upp, gärna åtföljd av en åsikt om vem som står för det riktiga, och vem som sysslar med det som är "falskt". Jag, som forskar om scenografi, har levt med detta slags frågor sedan min tid som doktorand. Vid ett antal tillfällen har jag mötts av uppfattningen att scenografiforskning hör till teatervetenskapen, och inte har någon plats inom konstvetenskapen. Men stämmer detta?

Svaret är enkelt: "riktig konsthistoria" skapas genom den vetenskapliga process som resulterar i doktorsavhandlingar och akademiska texter. Finns det då sådana texter om scenografi inom konstvetenskapen i Sverige? Svar ja: Det har sedan 1960-talet producerats att antal doktorsavhandlingar om scenografi inom den svenska konstvetenskapen, alltså är scenografiforskning riktig konstvetenskap. Det är bara att läsa på, så kan vi diskutera vidare.

Är detta nytt? Nej, scenografiforskningen i Sverige är över 100 år gammal. Konsthistorikern Axel Romdahl (1880-1951) skrev vetenskapliga artiklar om "dekorationskonsten" i dagspressen åren runt 1920. Romdahl var en pionjär inom den konstvetenskapliga scenografiforskningen - något vi kan vara stolta över och uppmärksamma idag! Scenografiforskningen har en allt för lite uppmärksammad pionjär bland en av ämnets tidiga och betydelsefulla företrädare.

Ingen behöver längre tveka om att multisensorisk teori hör till det senaste och det bästa inom konstvetenskapen. Detta märks inte minst på Nationalmuseum, som nyligen presenterade doft som konst, under en utsåld föreläsning och workshop. Här i Göteborg har Viveka Kjellmer, jag, och våra andra kollegor drivit utvecklingen framåt genom en seminarieserie om multisensorisk teori (hösten 2019), och nu skapat projektet "Multisensory Zorn - konsthistorien ur ett kroppsligt perspektiv" för att utforska och visa på relevansen hos de nya teoretiska perspektiven.

/Astrid von Rosen

2019 Konst! | Alla rättigheter reserverade.
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis!