Pedagogiskt pris till Team konstvetenskap

26.11.2020
Bild: Christine Sjöberg
Bild: Christine Sjöberg

Vi är otroligt stolta över att ha tilldelats årets pedagogiska pris i hård konkurrens. Tack alla som nominerade oss! Läs universitetets nyhet: 

https://www.gu.se/nyheter/team-konstvetenskap-far-pedagogiskt-pris-2020 

Här nedan berättar vi mera om vårt team och vår pedagogiska modell "känna konsten".

Team konstvetenskap vid Institutionen för kulturvetenskaper har utvecklat "känna konsten", en innovativ pedagogisk flerstegsmodell för undervisning om konstens grundläggande sinnlighet från grundnivå till spetsforskning. Teamet har genom sina olika kompetenser i kombination med ett gemensamt engagemang i konstvetenskapens senaste multisensoriska teorier och metoder på ett utmärkt sätt ökat kontakterna mellan den engagerade allmänheten, studenterna och universitet.

I linje med ny internationell forskning och pedagogik inom humaniora (den sk. "sensual turn", se exempelvis Duncum 2004, Mitchell 2005, levent & Pascal-Leone 2014, Bagnoli 2017, Ashbrook Harvey & Mullet 2107, Rose & Hedrick 2018) driver teamet ett ökat fokus på konstens sinnliga aspekter och visar hur alla sinnen aktiveras i en konstupplevelse och bidrar till en breddad förståelse av konstens betydelser i samhället då och nu. Arbetet har pågått i ett tiotal år, men har intensifierats under säsongen 2019/20, och vässats och distansanpassats under Coronapandemin.

Den pedagogiska modellen "känna konsten" består av följande steg, från allmänhetens intresse till spetsforskning:

  • Den intresserade i allmänheten kan "känna konsten" genom den populära Konsthistoriepodden där konstvetare presenterar mästerverk på engagerande och spännande sätt (https://podcasts.nu/poddar/konsthistoriepodden). Att "känna konsten" genom lust, nyfikenhet och vetenskapligt förankrad konstkunskap är nyckelord. Detta har väsentligt ökat intresset för konstvetenskaplig bildning och studier i ämnet.
  • Kollegiet driver flera forskarbloggar, på svenska och engelska, där vi förmedlar det senaste inom det sinnliga konstfältet. Se ämnesbloggen Konst! (https://konstvetenskap.webnode.se/), konstvetarnas scenografiblogg (https://nordic-scenography-network-for-archives-and-research.webnode.se/), och den tvärvetenskapliga bloggen (https://dansarkiv.webnode.se/. Bloggarna fyller flera funktioner. De informerar om aktuell konstvetenskaplig verksamhet, entusiasmerar både nuvarande och potentiella studenter och fungerar nätverksskapande inom det internationella forskningssamhället.
  • På grundnivån innehåller den pedagogiska modellen moment där studenter aktivt lär sig "känna konsten" i miljöer utanför universitetet och på så vis tränar sin sinnliga konstkunskap. Detta teoretiskt grundade och systematiska sätt att bejaka och kritiskt granska konstens grundläggande sinnlighet är innovativt.
  • Fortsättningsnivån ger studenten möjlighet att "känna konsten" genom att tillämpa multisensorisk teori och metod i tydligt avgränsade uppgifter i grupp. Möjlighet ges även att fördjupa den sinnliga konstinriktningen individuellt genom en mindre forskningsuppgift (uppsats).
  • På fördjupningsnivån har den pedagogiska "känna konsten" modellen ett ökat fokus på sinnligt inriktad ny forskning med konkreta forskningsexempel och möjlighet att ytterligare fördjupa inriktningen genom kandidatuppsatsen.
  • På samtliga konstvetenskapliga kurser på avancerad nivå kan studenten "känna konsten" genom workshoppar där teori omsätts i praktik på sätt som konkretiserar konstens grundläggande sinnlighet och sensoriska aspekter. Fokus läggs särskilt på deskriptionsövningar och utvecklar dessa i seminarieform. Under Coronapandemin har dessa moment ytterligare renodlats så att studenten kan genomföra en konstruktiv ock kritisk multisensorisk studie på egen hand, och sedan dela och diskutera resultaten med lärare och studiekamrater digitalt.
  • Forskningen inom Konstvetenskap vid Göteborgs universitet är internationellt ledande inom fältet konstens sinnlighet och multisensorisk analys, vilket visas genom internationella nätverk (exempelvis Association for Art History eller Critical Costume), publikationer (som den kommande Scenography and Art History på Bloomsbury) och stora forskningsprojekt (exempelvis DIGARV-projektet Expansion och mångfald, finansierat av Vetenskapsrådet 2019-2021, https://www.digarv.se/deltagande-forskningsprojekt/expansion-och-mangfald/). Detta innebär att undervisningen på alla nivåer genomsyras av det senaste och det bästa inom den sinnliga konstvetenskapen. Forskande lärare genomför öppna seminarier eller workshoppar, digitalt eller analogt, där alla intresserade är välkomna att uppleva och känna kostens sinnlighet och lära sig behandla detta vetenskapligt.

Teamet består av lärare och doktorander i konstvetenskap vid Göteborgs universitet: Professor Karin Wager, docent Astrid von Rosen, universitetslektorerna Viveka Kjellmer, Alexandra Herlitz och Alexandra Fried. Doktoranderna Christin Sjöberg och Birte Bruchmüller ingår också i teamet.

Referenser

Ashbrook Harvey, S. & Mullett, M., Eds. (2017) Knowing Bodies, Passionate Souls. Sense Perception in Byzantium, Washington, DC.

Bagnoli, M. Ed. (2017) A Feast for the Senses. Art and Experience in Medieval Europe, Baltimore.

Duncum, P. (2004) "Visual Culture Isn't Just Visual: Multiliteracy, Multimodality and Meaning", Studies in Art Education, 45:3, 252-264.

Levent, N. & Pascal-Leone, A., Eds. (2014) The Multisensory Museum. Cross-Disciplinary Perspectives on Touch, Sound, Smell, Memory and Space, New York, Toronto, Plymouth.

Rose, M & Hedrick, T. L. (2018). "Multisensory and Active Learning Approaches to Teaching Medieval Art", Art History Pedagogy & Practice, 3:1, 1-28.

Mitchell, W.J.T. (2005) "There Are No Visual Media", J. of Visual Culture, 4:2, 257-266.


2019 Konst! | Alla rättigheter reserverade.
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis! Denna hemsidan är skapad via Webnode. Skapa din egna gratis hemsida idag! Kom igång