Nytt projekt om digitala herbarier

09.02.2021

Karin Wagner har fått medel för projektet "Dried and flattened-materiality and representation in digitised herbaria". Det finansieras av Centrum för Digital Humaniora. Centralt i projektet är bildteoretiska frågor om bilder i digitaliserade herbarier och hur dessa påverkar den botaniska forskarens praktik. Läs mer här.